Publicerad

Nya aktiviteter på Länsstyrelsens projekt "Smakrik och blomstrande besöksnäring"

Exempelbild

Under namnet "Smakrik och blomstrande besöksnäring" ordnar Länsstyrelsen kurser och rådgivning för besöksföretag på landsbygden i länen runt Mälaren och Hjälmaren. Du som har ett boende, servering, gårdsbutik, aktiviteter för besökare eller annan besöksverksamhet på landsbygden är målgrupp.

Aktiviteterna vänder sig till dig som har:

  • ett landsbygdsföretag inom besöksnäringen med boende, servering, gårdsbutik, aktiviteter för besökare eller annan besöksverksamhet och
  • är verksam i Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands eller Örebro län.

Med landsbygd menas områden utanför tätorter med mer än 3 000 invånare. Med företag menas en verksamhet som är registrerad som näringsverksamhet enligt Skatteverkets regler.


Här  i nyhetsbrevet från Länsstyrelsen hittar du alla nya aktiviteter som kommer i höst

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: