Publicerad

Vilda djur och dess ungar

Snart har de flesta vilda djurungarna letat sig ut från sina boplatser. Det innebär att ni kanske stöter på ungarna eller deras föräldrar, vilket kan kännas otäckt eller störande.

Om problem uppstår ligger det generellt på fastighetsägaren att förebygga detta, exempelvis att hindra djuren från att ta sig in på tomten eller skrämma bort djuren. Fler tips och råd finns att läsa på vår sida om djur. Tänk på att vilda djur generellt inte ska matas, då det kan få negativa konsekvenser i framtiden för både djur och människor.

 

I de fall där ett vilt djur är skadat eller sjukt kan vi på Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) i vissa fall vidta åtgärder.

 

Mer information:

Djur och husdjur

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: