Publicerad

Västermovägen stängs tillfälligt av

Västermovägen stängs av tillfälligt för genomfart mellan den nya cirkulationsplatsen och Baldersvägen.

Nu ska första etappens arbeten efter Västermovägen avslutas, vilket innebär att vägen stängs av från och med vecka 25 och cirka fyra veckor framåt. Tunneln vid gång- och cykelvägen ska repareras och bland annat få ett nytt tätskikt och avslutningsvis ska det asfalteras. Vi beklagar de olägenheter detta kan medföra för fordonstrafiken.


En gång- och cykelväg kommer att vara öppen öster om Västermovägen, men med vissa begränsningar i framkomligheten.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: