Publicerad

Nätverksmöte om vindkraft i Västmanland

Välkommen till första nätverksmötet om Vindkraft i Västmanland.  Mötet äger rum den 19 juni på Mälardalens högskola.

VKS Vindkraft AB berättar om projektet Vindpark Målarberget i Norberg - Avesta som fått tillstånd att bygga 30 vindkraftverk. Därefter diskussion om projektet ”Vindkraft i Västmanland - potential och förankring” som pågår från maj 2019 till och med mars 2020. Syftet är att etablera ett nätverk om vindkraft och utarbeta en vindkraftsstrategi för Västmanlands län.


Tid: 19 juni klockan 13.30 - 16.00

Plats: Mälardalens Högskola, hus U, lokal Kappa

Anmälan: eric.soderberg@fa21.se, 070-457 68 22


Program:

13.30 - 14.00 Välkomstmingel
14.00 - 14.15 Presentation av projektet, Robert Axelsson, Länsstyrelsen i Västmanlands län.
14.15 - 15.15 Föredrag om vindkraftprojekt i Västmanlands län med fokus på Vindpark Målarberget, Ann-Sofi Laurin, VKS Vindkraft Sverige
AB. Vad har varit lätt respektive svårt under tillståndsprocessen?
15.15 - 15.20 Utdelning av fika och bensträckare
15.20 - 16.00 Fika och diskussion/workshop om vindkraft i
Västmanland.Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: