Publicerad

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni

Torsdagen den 13 juni kl 17:00 sammanträder kommunfullmäktige i rådhuset i Arboga

Allmänheten är välkommen till kommunfullmäktigesalen, ingång från Rådhusgatan, för att lyssna på sammanträdet. Det går även att följa sammanträdet via webbsändningen på kommunens webbplats eller via Västmanlands Television.


Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden:

  • Ekonomisk prognos 1 för år 2019
  • Reglementen för kommunens råd under mandatperioden 2019-2022
  • Verksamhetsberättelser för kommunens råd 2018

 

Här kan du läsa hela föredragningslistan med tillhörande handlingar.

Mats Öhgren, kommunfullmäktiges ordförande

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund mellan kl 17:00 och 17:15. Frågorna ska vara skriftliga och ska ha kommit in till kommunkansliet, box 45, 732 21 Arboga, senast två dagar innan sammanträdet. Frågeställaren ska vara närvarande på sammanträdet. Om det inte har kommit in några frågor från allmänheten startar sammanträdet kl 17:00

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: