Publicerad

Skolavslutning i Arbogas skolor

Den 14 juni är det skolavslutning. Här kan du läsa  mer om avslutnngstiderna för respektive skola och årskurs i Arboga kommun.
Vi önskar alla ett fint sommarlov!

Trefaldighetskyrkan

08.30-09.00 Gäddgårdsskolan åk 9

09.10-09.50 Stureskolan åk 9

10.00-10.30 Stureskolan åk 6-8

10.40-11.10 Ladubacksskolan

11.20-11.50 Gäddgårdsskolan åk 7-8

12.00-12.25 Vasagymnasiet

Nicolaikyrkan

08.40-09.10 Gäddgårdsskolan f-4

09.20-09.50 Nybyholmsskolan (ändrat 190612)

10.00-10.30 Brattbergsskolan f-4

10.40-11.00 Gäddgårdsskolan åk 5-6

Götlunda kyrka

08.05 Götlunda skola

Medåkers kyrka

08.30 Medåkers skola

Vasagymnasiet

11:40-12:00 Avmarsch från skolan till Heliga Trefaldighets kyrka med musikkår

12:00-12:25 Samling i kyrkan

12:25 Utspring och uppvaktning utanför kyrkan!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: