Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Publicerad

Åtgärder för att hantera det ekonomiska läget

Många av Sveriges kommuner står inför ett tufft ekonomiskt läge, så också Arboga. Övergripande åtgärder som ska bromsa kostnadsutvecklingen i kommunen har tagits fram. Nu ska nämnderna arbeta vidare med åtgärdsförslag för sina verksamheter. Det beslutade kommunstyrelsen under tisdagen.

En utmaning för kommunsektorn är att kostnaderna för välfärden kommer att öka i snabbare takt än intäkterna, enligt Sveriges kommuner och landsting. Det beror bland annat på den demografiska förändringen.


– Det är ett tufft ekonomiskt läge och för att kunna fortsätta ge god service till invånarna behöver vi ha en hållbar ekonomi, på kort och lång sikt, säger Anders Röhfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Förslag ska bromsa kostnadsutvecklingen

Exempelbild

Anders Röhfors

Det här ställer krav på åtgärder, menar han. Inom kommunen pågår ett arbete för att hantera de framtida utmaningarna och för att få en ekonomi i balans utifrån förra årets ekonomiska resultat för förvaltningarna.

Ytterligare en utmaning för Arboga är ett befarat ekonomiskt underskott inom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen för 2019. Nu ska nämnderna ta fram förslag på hur kostnaderna för 2019 ska bromsas och de ska fatta beslut om resultatstärkande åtgärder.

Tar ansvar för Arbogas framtid

Kommunstyrelsen har även beslutat om övergripande åtgärder med restriktioner kring anställningar och omprövning av projekt som inte leder till kostnadseffektivitet. Vidare ska löpande lokalförändringar och lokalbehov som innebär ökade driftkostnader lyftas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt att restriktioner kring inköp införs.

 

– Jag är övertygad om att vi kommer att klara det här, men det kommer att krävas krafttag. Det handlar om att ta ansvar för Arbogas framtid, säger Röhfors.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: