Publicerad

Yrkesutbildning på
Högskolecentrum får toppbetyg

Stark anknytning till arbetslivet samtidigt som 80 procent av de studerande klarar kraven för att nå examen. Det är två exempel på vad som gör att Myndigheten för yrkeshögskolan ger Högskolecentrum i Arboga högsta betyg.

Myndigheten har under våren genomfört en kvalitetsgranskning av Högskolecentrums yrkesutbildning elkraftsingenjör – produktion, distribution och miljö. Efter slutförd granskning har myndigheten slagit fast att utbildningen, med bas i Arboga, håller mycket hög kvalitet. Utbildningen har därmed fått den högsta poängen utifrån fyrgradig skala.

De flesta får anställning

Anne Sonnerfelt är rektor på Högskolecentrum, gläds åt resultatet, men är samtidigt inte förvånad.

Exempelbild

Rektor Anne Sonnerfelt

- Vi har arbetat intensivt för att ha ett fortlöpande samarbete med näringslivet och Högskolecentrum har varje år haft många sökande till denna utbildning. De flesta av våra studenter, nio av tio, får arbete efter examen, säger Anne.

 

Jobbar för fler kvinnor i branschen

I granskningen konstateras det att både utbildningen och yrkesområdet är mansdominerat men att utbildaren tar sitt ansvar för att få en jämnare fördelning.

 

- Det gör vi till exempel genom att medvetet lyfta fram kvinnorna i marknadsföringen, säger Anne.

En tydlig och väl fungerande ansvarsfördelning mellan utbildningsledningen och undervisande personal är, enligt myndigheten, också en bidragande orsak till betyget.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: