Publicerad

Ny teknik kan ge renare avloppsvatten

Arboga reningsverk

Delar av vattnet på Arboga reningsverk används nu för att testa en ny teknik för att rena avloppsvaten.

Arboga kommun genomför nu ett pilotprojekt där ny teknik används för att rena avloppsvatten. Projektet genomförs på Arboga reningsverk tillsammans med företaget Aqua-Q. Syftet är att skapa rening så kommunen på ett säkert sätt kan använda renat avloppsvatten för olika ändamål.

Traditionellt avloppsvatten innehåller bland annat bakterier, parasiter och läkemedelsrester. Den nya tekniken som nu ska provas i Arboga Reningsverk ska förhoppningsvis råda bot på detta. Tekniken har tagits fram av det svenska företaget Aqua-Q med hjälp av EU-medel.

 

- Inom en snar framtid kommer det sannolikt vara lagkrav på att vi måste rena läkemedelsrester. Det speciella med den här reningsmetoden är att de med hjälp av en detektor mäter koncentrationen av vissa föroreningar i vattnet. De behöver därmed bara köra reningsprocessen vid behov och sparar energi, säger Ulf Zackrisson, VA-chef i Arboga kommun.

 

Testerna är en unik möjlighet

 

I många delar av världen råder det idag vattenbrist, även i Sverige. Målet med den nya tekniken som ska testas i Arboga är att avloppsvatten på sikt, efter rening, ska kunna användas för ändamål som bevattning och för att fylla grundvattenmagasin. Arboga kommun tillhandahåller plats för testutrustning på reningsverket samt renat avloppsvatten för företaget att utföra sina tester på.

 

– Detta är en unik möjlighet för oss som liten kommun. Genom testerna får vi möjlighet att vara med i ett viktigt arbete där vi kommer att få ta del av provresultaten, säger Ulf.

 

Testerna vid Arboga reningsverk kommer att pågå under ett år och de kommer inte att påverka allmänheten. Inga kemikalier används i den nya reningsprocessen. Projektet stöds nu av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

Ulf Zackrisson VA-chef

Ulf Zackrisson är VA-chef på Arboga kommun.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: