Publicerad

Herrgårdsbron stängs av för fordon - Nu startar renoveringen

Exempelbild

Tisdagen den 23 april börjar renoveringen som ska trygga trafiksäkerheten och förstärka den anrika Herrgårdsbron i centrala Arboga. Under arbetet är bron avstängd för all fordonstrafik, men en gång- och cykelbana kommer att hållas öppen.

Under arbetets gång, 23 april till senhösten, hänvisas all fordonstrafik till Strömsnäsbron vid Vårdcentralen.


– Däremot så håller vi en gång- och cykelbana öppen, säger Magnus Andersson, produktionschef på projekt- och driftavdelningen i kommunen.

Förändrad trafiksituation

Under renoveringen kommer trafiksituationen att tillfälligt förändras i Arboga, vilket gör att vissa kan behöva starta sin vanliga färd lite tidigare än vanligt. All fordonsburen trafik hänvisas till Strömsnäsbro vid vårdcentralen


- Vi är medvetna om att renoveringen kan innebära att vissa får en längre resväg, men vi ber om överseende för detta. Vår förhoppning är att Arbogaborna ändå uppskattar att det här viktiga arbetet nu genomförs, säger Magnus.

Strömsnäsbron och Västerbron öppna

För de som kör fordon som väger under tio ton går det även att passera Västerbron.


- Det går att använda Västerbron men de som kör där får ha i åtanke att det endast finns ett körfält och viss väntetid kan uppstå vid trafikljusen. Vi rekommenderar i första hand Strömsnäsbron, säger Magnus.


Trafikverket genomför även ett renoveringsarbete av Broleden vid Ekbacksrondellen. Det innebär att körfältet i norrgående riktning planeras att vara avstängt till slutet av november 2019 (med undantag för tre veckor i juli då båda körfälten är öppna) Vill ni veta mer om Trafikverkets arbete klickar ni här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säkrare bro

Renoveringen av Herrgårdsbron fortsätter år 2020-2021, under perioden vår till senhöst. Arbetet innebär bland annat att kommunen tryggar regleringen av vattennivåerna uppströms och att bron blir säkrare trafikmässigt.


– Varje dag passerar många fotgängare och cyklister bron. Bland dessa är en stor del barn och ungdomar, på väg till skola eller fritidsaktiviteter. Vi kommer att införa gång och cykelbanor på båda sidor om körfältet. På så viss blir det tryggare att färdas på bron, säger Magnus.


Vill du veta mer om renoveringen av Herrgårdsbron? Klicka här för att komma till vår informationssida om arbetet.


På kartan kan ni se vilka broar som är avstängda

Klicka på kartan för att se vilka broar som är avstängda

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: