Publicerad

Snart startar renoveringen av Herrgårdsbron

Exempelbild

Många passerar dagligen över Herrgårdsbron. Under renoveringen får bron ett nytt körfält samt en gång- och cykelbana.

Herrgårdsbron är en viktig färdväg för många Arbogabor. Samtidigt har bron ett kulturhistoriskt värde som bidrar till Arbogas skönhet. Bron har renoverats flera gånger under sin
120-åriga historia och nu är det dags igen. Efter påsk 2019 planeras arbetet att påbörjas.

Arboga kommun kommer mellan 2019-2022, under perioden vår till senhöst, att renovera Herrgårdsbron. Det gör kommunen för att förstärka bron och dammanläggningens stabilitet. Projektet innefattar också byte av de fyra regleringsluckorna som möjliggör reglering av Arbogaåns vattennivåer. Samtidigt genomförs flera förbättringar för de som passerar över bron.


– Vi kommer att renovera brons överbyggnad, och bygga ett nytt körfält för fordonstrafik. Samtidigt breddar vi trottoarerna till cykel- och gångbanor på båda sidor om bron. Det både underlättar och ökar säkerheten för de som färdas på bron, säger Magnus Andersson, produktionschef på Projekt- och driftavdelningen i kommunen.

Efter vårflod till senhöst

Arbetet med renoveringen kan främst ske när vattennivåerna är låga. 2019 beräknas arbetet påbörjas efter påsk och då stängs även bron av för fordonstrafik. Då hänvisas istället den fordonsburna trafiken till Strömsnäsbron vid vårdcentralen. En gångbana planeras dock att hållas öppen på Herrgårdsbron.

– Eftersom arbetet påverkas av vattennivåerna och att det krävs hänsyn till fisksorten aspens livsmiljö kan vi inte ange exakta tidplaner. Grovt uppskattat kan arbetet starta efter vårfloden och pågå fram till senhösten, säger Magnus.

Viktig renovering

När fordonstrafiken från Herrgårdsbron flyttas kommer trafikintensiteten att öka på andra platser.

– Vi får be besökarna och Arbogaborna om tålamod. Vår förhoppning är dock att många uppskattar insatsen. Det är ett viktigt att renoveringen blir av. Både för Arbogas infrastruktur och attraktivitet, säger Magnus.

Bron skapar skönhet

Herrgårdsbron byggdes utifrån två olika syften. Dels skulle fallet på vattnet genera ström till elektricitetsverket, men bron fungerar även som damm. Fördämningen bidrar till att skapa en vacker vattenspegel i centrala Arboga.

– Det är en skönhet som många invånare och besökare än idag får glädje av. För att säkerställa att vi framöver kan reglera vattnet uppströms så kommer reglerluckorna med manöversystem att bytas ut, säger Magnus.


Vill ni veta mer om renoveringen av Herrgårdsbron? Läs mer om renoveringsarbetet genom att klicka här.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: