Publicerad

Framtidens förskolor och skolor i Arboga

Arboga kommun växer och antalet förskolebarn, elever och studerande blir fler. Barn- och utbildningsnämnden har gett barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över hur framtidens förskolor och skolor i Arboga kan vara utformade och organiserade.

Syftet är att säkra framtidens skolorganisation, att förskolor och skolor har bra kapacitet för antal elever och att lokalerna är anpassade för kommunens olika verksamheter och framtida behov. I arbetet inkluderas framtida underhålls- och renoveringsbehov av lokaler, det vill säga att säkra att kommunen har goda läromiljöer i skolor och förskolor. Utgångspunkten är att förvaltningen ska ha en budget i balans.


Skolorganisationen behöver också ta hänsyn till nya lagar, till exempel till exempel stadieindelad skola och stadieindelad timplan.


Arbetet genomförs tillsammans och i dialog med medarbetare inom förskolan och skolan. Arbetet kommer att pågå fram till i höst då det ska presenteras för barn- och utbildningsnämnden i september.


Fler nyheter

Samlad informtion om arbetet

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: