Publicerad

Ny lag om sanktionsavgifter för livsmedelsföretag

Den 1 januari 2019 skärptes straffen för brott mot livsmedelslagen. Syftet med skärpningen är att ge säkrare livsmedel för konsumenter och dessutom bidra till en rättvisare konkurrens mellan livsmedelsföretag. Sanktionsavgifter och fängelsestraff upp till två år är det som kan bli aktuellt för vissa överträdelser.

Ett exempel på när sanktionsavgifter kan bli aktuellt är om någon påbörjar en livsmedelsverksamhet utan att ha gjort en anmälan om registrering till Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF).

Även redan registrerade verksamheter omfattas av de nya bestämmelserna. Det är därför viktigt att anmäla ägarbyte eller ändring av bolagsform till VMMF.

Sanktionsavgiftens storlek

Sanktionsavgiften avgörs av verksamhetens årsomsättning och typen av överträdelse. Den lägsta sanktionsavgiften är 2 500 kronor och den högsta är 75 000 kronor. Staten, kommuner eller landsting får betala ett fast belopp om 40 000 kronor vid utebliven registrering av livsmedelsanläggning.

Vad behöver livsmedelsföretagen göra?

Om du har en livsmedelsverksamhet kan det vara en bra idé att kontrollera så att de uppgifter som du har lämnat till VMMF stämmer. Uppgiften om organisationsnummer finns i registreringsbeslutet.

Vid ägarbyte eller annan ändring ska anmälan göras till VMMF. Anmälningsblanketter finns att hämta på www.arboga.se eller på www. kungsor.se. och anmälan ska skickas per post till Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Box 19, 732 21 Arboga. På kommunernas webbplats finns mer information om sanktionsavgifter enligt livsmedelslagen.


Kontakt
För mer information är du välkommen kontakta Västra Mälardalens Myndighetsförbund på telefon 0589-67 02 00 eller miljo.bygg@vmmf.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: