Publicerad

Nya småstöd till företagsutveckling

Exempelbild

Behöver ert företag en knuff framåt? Ni kanske behöver vidareutbilda er personal, genomföra en certifiering eller göra en marknadsföringsinsats?

Om företaget är max 5 år gammalt och har max 10 anställda kan ni söka Småstöd för företagsutveckling.
Ni kan söka max 35.000 kr i stöd. Insatsen får kosta max 50.000 kr och ni behöver själva bidra med 30% av finansieringen.

 

Läs mer på Leader Mälardalens hemsida eller kontakta Leaderkontoret!
Mia Lundqvist, verksamhetsledare
Telefon: 070-365 75 20
E-post: mia@leadermalardalen.se
GunBritt Sandin, administration/ekonomi
Telefon: 070-436 33 94
E-post: gunbritt@leadermalardalen.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: