Publicerad

Så ska Arbogas nya förskola heta

Skogsgläntan, det är namnet på Arbogas nya förskola som ska stå klar våren 2020.

– Det är ett jättebra namn. Det har en koppling till platsen för förskolan med närheten till skogen. Namnet har även en förankring i vår vision om att barnen ska ha naturen som ett hjälpmedel i sitt lärande, säger förskolechef Mia Vainionpää som berättar att det är pedagogerna som har tagit fram namnet.

Ateljéer, bibliotek och plats för teater

Förskolan Skogsgläntan kommer att bestå av fem avdelningar som i sin tur består av två grupper. Inne i förskolan finns ateljéer med olika teman där barnen kan skapa, konstruera och bygga.

Exempelbild

Hjärtat, det är namnet på matsalen. Ytan kommer också att användas i den planerade verksamheten, till exempel för teater, film, och andra aktiviteter.

Det kommer även att finnas en digital ateljé. I mitten av förskolan ligger hjärtat. Det är barnens matsal. Ytan kan även användas för andra aktiviteter, såsom teater eller film. I hjärtat finns även ett litet bibliotek.


Skogsgläntan är uppbyggd runt två atriumgårdar, som innergårdar, där förskolan har möjlighet att flytta ut den befintliga pedagogiska verksamheten.

Flera samordningsvinster

Exempelbild

Mia Vainionpää

I förskolan finns det plats för 175 barn.


– Skogsgläntan kan beskrivas som fem mindre förskolor som sitter ihop. Alla barnen har sin egen avdelning, men det finns också gemensamma utrymmen för en rad olika aktiviteter såsom skapande, teater och lekytor, säger Mia Vainionpää.


Hon berättar om andra samordningsvinster såsom att det kommer finns många olika kompetenser bland pedagogerna, att det är mindre sårbart i planeringen och att man kan använda resurserna bättre vid exempelvis öppning och stängning.


När det gäller utegården så är den indelad i olika sektioner, anpassade utifrån barnens åldrar. Grundtanken är att inspirera till lek och rörelse, att locka till kreativitet och nyfikenhet.

Väggar och tak monteras

Exempelbild

Tomas Rådman.

Byggnationen av förskolan har varit igång sedan i september förra året. Bland annat har schaktning- och pålningsarbete slutförts. Totalt finns det 268 pålar i marken. I december inleddes gjutningsarbetet och nu håller väggar på att resas och tak monteras.

– Det ser väldigt bra ut, vi ligger i fas. Det här är en riktigt rolig resa. Att få vara med från start och se hur förskolan tar form, säger byggprojektledaren Tomas Rådman på Kommunfastigheter i Arboga.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: