Publicerad

Energi- och klimatrådgivning

Exempelbild

Energi- och klimatrådgivare Evelina Nordström kommer till biblioteket och svarar på frågor om energi och miljö. Vårens andra rådgivningsträff är måndag den 25 mars.

Evelina Nordström är Energi- och klimatrådgivare i Köping, Arboga och Kungsör. Till henne kan du vända dig med frågor och funderingar om exempelvis el, hållbara transporter eller vilka stöd som finns att söka för energieffektiviseringar.


Vårens rådgivningsträffar:

  • Måndag 25 februari
  • Måndag 25 mars Earth hour-week. Tema olika drivmedel.
  • Måndag 6 maj tema kris och energi


Tid: 14.00-18.00 i bibliotekets musikrum.


Få tips och råd
Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk och kostnadsfri service som vänder sig till kommuninvånare, företag och organisationer. Evelina kan hjälpa dig med tips och råd om hur du kan påverka din energianvändning och hur du ska göra för att påverka miljön så lite som möjligt.


Är du företagare?
Evelina är även Coach för energi och klimat, ett projekt som riktar sig till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 000 kilowattimmar.

Är du företagare som vill ha hjälp med att sänka dina energikostnader, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan så får du gärna höra av dig!


Välkommen!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: