Publicerad

Gallringsarbete i skogsområde

Under vecka 9 påbörjas ett gallringsarbete i skogsområdet väster om höghusen på Västermovägen. Syftet är bland annat att öka ljusinsläpp mot bostadsområdet.

Gallringsarbetet utförs i området mellan Västerleden och hyreshusen på Västermovägen 19, 21, 23, 25. Det beräknas pågå till senast vecka 12.


Syftet med arbetet är att:

  • Öka ljusinsläpp mot bostadsområdet.
  • Ta bort riskträd.
  • Förbättra växtplatsen för friska, undertryckta träd.

Avverkningarbeten och virkestransporter utförs i området och till viss del i tillhörande ytterområden.


Vi uppmanar till vaksamhet, att vistas i arbetsområdet är riskfyllt. Vi ber om överseende med eventuella störningar under tiden som arbetet pågår.

Exempelbild

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: