Publicerad

Arboga växer mest i Västmanland

Arboga hade den största befolkningsökningen i Västmanland procentuellt sett förra året. 2018 ökade antalet boende i kommunen med 204 personer, cirka en och en halv procent, enligt siffror från Statistiska centralbyrån.

Allt fler väljer att flytta till Arboga. Vid årsskiftet bodde 14 138 personer i Arboga. De som flyttat hit är främst från övriga Sverige. Därefter är inflyttningen från Västmanland och utlandet. De som flyttat hit är framförallt i åldersgrupperna under 45 år och mellan 55-64 år. Fördelningen mellan män och kvinnor bland de nyinflyttade är jämn med totalt 107 män och 97 kvinnor.


– Det är jättetrevligt att vi växer och att många vill flytta till Arboga samtidigt som det är en utmaning, det kräver bostäder och olika typer av samhällsservice, säger Anders Röhfors (M) kommunstyrelsens ordförande.


För att möta de utmaningar som befolkningsökningen innebär byggs nu en ny förskola och nytt vård och omsorgsboende. Ett ökat antal barn och elever samt behov av nya lokaler gör att en ny skola planeras. Under 2018 byggdes 95 nya lägenheter i Arboga och planläggning av helt nya bostadsområden pågår också.


– Vi har tomter i beredskap för att kunna fortsätta växa, både för hus, lägenheter och företagsetableringar, berättar Anders Röhfors.

Mål att bli 15 000

Arboga kommun är inne i en expansiv fas med målet att bli 15 000 invånare till 2030 och enligt befolkningsprognosen kommer Arbogas befolkning fortsätta att öka.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: