Publicerad

Bostadsbyggandet i Arboga har ökat

Exempelbild

Bostadsbyggandet i Arboga har ökat ordentligt det senaste året. Under sista kvartalet 2017 och de tre första 2018 påbörjades flest byggen av lägenheter i Arboga i hela Västmanland, sett till invånarantalet. Det skriver tidningen Hem och Hyra.

Det är en utveckling som går emot trenden, tempot är inte är lika högt i Västmanland som i landet i övrigt. Det är i områdena Åbrinken, Lisenborg och Ljungdahlsbacken som nya lägenheter har byggts.


Enligt statistik som tidningen Hem och Hyra tagit fram har 5,7 lägenheter börjat byggas per 1 000 invånare i Arboga under 2018. I Sverige var den siffran 4,2. Siffrorna är från sista september 2018 och ett år bakåt i tiden. De visar antalet påbörjade byggen av nya lägenheter i flerfamiljshus per 1 000 invånare.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: