Publicerad

Kommunen rustar upp lekplatsen i Ahllöfsparken

Exempelbild

Lekparken i Ahllövsparken får helt ny lekutrustning.

Nu ska lekplatsen i Ahllöfsparken rustas upp och förbättras. Alla barn och unga i Arboga kan se fram emot en helt ny lekutrustning.

När lekplatsen i Ahllövsparken rustas upp finns det mycket att upptäcka. Vad sägs om ett nytt träskepp med rutschkanor, lekhus, en tron i trä, ett sandbord, vippgung och lekskärm?


– Det blir en helt ny lekutrustning som har valts ut för att passa för platsen. Vi ville också skapa så mycket lekvärde för barnen som möjligt, säger Marina Glimsholt, trädgårdsingenjör på driftsavdelningen i Arboga kommun.


Nu påbörjas arbetet med rivning av den gamla utrustningen. Under arbetets gång är lekplatsen avstängd. Marina påminner om vikten av att inte visats inom arbetsområdet. Anledningen till att lekplatsen rustas upp är att den är i behov av renovering.


– Vi hoppas att Arbogaborna har överseende med eventuella störningar i samband med arbetet, säger hon.


Lekplatsen planeras att bli klar under våren.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: