Publicerad

Hon blev tvåa när Svenska vård delade ut hederspris

Monika Gustavsson, tillförordnad vård- och omsorgschef, har uppmärksammats för sina insatser med att utveckla Arboga kommuns äldrevård. Hon kom till finalen när organisationen Svenska vård delade ut sitt hederspris.

Exempelbild

Monika Gustavsson

Monika Gustavsson har ett stort intresse för digitalisering och innovation.

 

– Det ska vara lätt att göra rätt. Vi behöver jobba efter att ta bort allt som är ett hinder och att göra det så smidigt som möjligt, både för våra kunder och medarbetare, säger Monika.

 

Hon har bland annat infört digital signering på äldreboenden i Arboga kommun. Det är ett system som innebär att läkemedelslistor, som tidigare förvarades i läkemedelsskåp hemma hos varje boende, finns tillgängliga via en app i mobilen. Medarbetarna kan därigenom enkelt signera i appen när de har gett medicinen. Systemet varnar också om medicinen inte har getts. Genom digital signering har läkemedelsavvikelserna minskat kraftigt.

Det var Svenska vård, branschorganisationen för fristående verksamheter inom vård, omsorg och behandling, som delade ut priset.


– Det är givetvis roligt och en ära att komma till finalen, säger hon.


Hon har också drivit kompetensutveckling för medarbetare inom området demensvård och jobbar med kvalitetsregister.


– Monika har ett stort engagemang för de äldre och drivs av att vi ska ge den bästa vården. Hon har ett stort fokus på kvalitetsutveckling och att hitta lösningar som förbättrar både de äldres och medarbetarna vardag, säger socialchef Marjo Savelius.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: