Publicerad

Lyckat projektet för att få unga till utbildning och arbete

I projektet ”#jagmed – unga till utbildning och arbete” har fem län – Västmanland, Sörmland, Örebro, Östergötland och Uppsala – gemensamt satsat för att få fler ungdomar att ta gymnasieexamen.

ESF-logga


Projektet har finansierats av Europeiska socialfonden, Esf och har pågått från september 2015 till 31 december 2018. Nu presenteras projektets slutrapport som visar på ett lyckat resultat.

 

Fokus på kommunens aktivitetsansvar

Arboga har under projektet utarbetat arbetssätt, rutiner och metoder för att stötta och hjälpa ungdomar i Arboga som ingår i kommunens målgrupp för aktivitetsansvar. Tillsammans med bland annat socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen och psykiatrin kan kommunen i dag erbjuda ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar sysselsättning.

Nätverket som bildats med Köping och Kungsör för kommunens aktivitetsansvariga kommer fortsätta att samverka.

En ljusare syn på framtiden

I en enkät som ställts till ungdomarna i projektet uppger alla att de fått bra stöd och hjälp. Många uppger dessutom att de mår bättre efter att ha deltagit i projektet och flera säger sig ha en ljusare syn på sin framtid.

"Det är särskilt glädjande att fler ungdomar ser sina framtida möjligheter. Alla ungdomar som jag har träffat har sagt att de vill gå till skolan eller komma ut i arbete men att olika omständigheter har gjort att de inte har kunnat göra det tidigare", säger Marita Garman, ungdomskoordinator på barn- och utbildningsförvaltningen.

"Under projektet har ungdomarna har haft egna individuella mål att sträva mot och tillsammans har vi gjort delmål för att det ska bli lättare att nå de slutgiltiga målet", berättar Marita.

Mer information

Är du nyfiken och vill veta mer om kommunens arbete inom projektet ”#jagmed – unga till utbildning och arbete” kan du kontakta Marita Garman, ungdomskoordinator på barn- och utbildningsförvaltningen på Telefon: 0589-871 55 eller e-post: marita.garman@arboga.se

Exempelbild

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: