Publicerad 2019-01-31

Planändring för Marieborgs industriområde har vunnit laga kraft

Tekniska nämnden beslutade den 19 december 2018 att anta planändringen för Marieborgs industriområde i Arboga kommun. Planen vann laga kraft den 22 januari 2019

Planområdet ligger i de östra delarna av tätorten, mellan Arbogaån och Köpingsvägen. Huvudsyftet med planändringen är att ändra bestämmelserna för byggnadshöjderna inom industriområdet.

 

Ta del av handlingarna nedan:

Detaljplan för MarieborgPDF

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 31 januari 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer