Publicerad

Planändring för Marieborgs industriområde har vunnit laga kraft

Tekniska nämnden beslutade den 19 december 2018 att anta planändringen för Marieborgs industriområde i Arboga kommun. Planen vann laga kraft den 22 januari 2019

Planområdet ligger i de östra delarna av tätorten, mellan Arbogaån och Köpingsvägen. Huvudsyftet med planändringen är att ändra bestämmelserna för byggnadshöjderna inom industriområdet.

 

Ta del av handlingarna nedan:

Detaljplan för Marieborg Pdf, 2.6 MB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: