Publicerad

Vildsvin i tätbebyggt område

Svenska vildsvinsstammen förökar sig och finns numera i större omfattning i kommunen.

När det är mörkt ute blir vildsvinen mer aktiva. De har ett välutvecklat luktsinne som styr deras flyktbeteende men de ser dåligt. Möter du vildsvin så vifta med armarna och ropa högt. Utöver i samband med jakt har inga människor skadats av vildsvin. Dock kan de orsaka problem om de bökar runt på oönskade områden. Minska tänkbara födoställen och stängsla in din tomt är två saker du kan göra för att förhindra att vildsvinen tar sig in på tomten.


Mer information om vildsvin hittar du här.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: