Publicerad

Bättre tillgänglighet på lekplatsen i Bergmansparken

Under hösten 2018 anpassades lekplatsen i Bergmansparken för att öka tillgängligheten. En tillgänglighetsanpassad lekplats innebär att lekmiljön har förutsättning att användas av alla.

Cirka 100 kvadratmeter av markytan fått nytt underlag i form av gummiplattor för att underlätta framkomligheten. Några av lekredskapen har också bytts ut.


Åtgärderna är en del av kommunens mål om att Arboga ska vara inkluderande och tillgängligt.

 

– Förhoppningsvis kan vi göra fler åtgärder för bättre tillgänglighet under kommande år, säger Johan Sörén, arbetsledare vid driftavdelningen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: