Publicerad

Skogsarbete i området sydost från Vattenverket

Karta på område för gallringsarbete

Gallringsarbetet i markerat skogsområde kommer påbörjas den 2 januari 2019.

Arboga kommuns driftavdelning påbörjar den 2 januari 2019 ett gallringsarbete i skogsområdet sydost om Vattenverket, mellan Landskogskärret och Strömsnäsberget. Arbetet beräknas avslutas senast den 31 januari.

Som ett led i vårt sätt att jobba ekologiskt kommer en del av det nedhuggna materialet att ligga kvar, det återgår till naturen så småningom. Även några större, nedtagna stockar kan bli lämnade. I ett skogsområde som det här är materialet viktigt ur miljösynpunkt. Stockarna blir till exempel bomiljö för insekter, som fortsättningsvis blir föda till fåglarna. Stigar och leder kommer att hållas fria från nedhugget material.

 

Arboga kommun utför sina skogsarbeten med kommunens Gröna skogsbruksplan som grund. Planen anger hur skogen ska skötas och i vilken prioriteringsordning områdena ska åtgärdas.

 

Avverkningsarbeten och virkestransporter utförs i området och till viss del i tillhörande ytterområden. Vi ber om överseende med eventuella störningar under tiden som arbetena pågår.

 

Arbetet utförs med hänsyn till friluftslivet, promenader och liknade aktiviteter. Vi uppmanar ändå personer som befinner sig i området att hålla uppmärksamhet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: