Publicerad

Regler för fyrverkerier

Nyårsafton närmar sig och många ser fram emot dessa festligheter. Men nyårshelgen är också en högtid med hög skadefrekvens på grund av fyrverkerier. Så vad gäller egentligen vid firandet? Vilka skyldigheter har du och hur firar du säkert?

Förebygg skador

Enligt ordningslagen har du en skyldighet att se till att ditt användande av fyrverkerier inte innebär risk, skada eller olägenhet för personer eller egendom. Lagen om brandfarliga och explosiva varor påtalar också att du ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga skador på liv, hälsa, miljö och egendom genom brand eller explosion. Det är förbjudet att både köpa och använda fyrverkerier för personer under 18 år.

Visste du...

att det är lika allvarligt att köpa ut fyrverkeriartiklar till personer under 18 år som att köpa ut alkohol?

Ta hänsyn

För att minimera skaderisken för dig och din omgivning så gäller det att du tar hänsyn till väder- och vindförhållanden, att du tänker på skydds­avstånden och har en stabil avfyrningsplattform.

Det är också viktigt att du är nykter när du hanterar pyrotekniska produkter. Om du är onykter och/eller har liten kännedom om produkten och omgivningen så är det alltså enligt ordningslagen förbjudet att skjuta raketer oavsett om det är nyårsafton eller vid en annan tidpunkt.

Regler i Arboga

Kartbild

Inom markerade områden krävs alltid polistillstånd för fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor. Klicka på kartan för att se den större.

För att få avfyra raketer och andra pyrotekniska varor i Arbogas, Götlundas och Medåkers tätorter krävs polistillstånd alla dagar utom på nyårsafton och valborgsmässoafton. På nyårsafton och valborgsmässoafton är det tillåtet från klockan 18.00 till klockan 01.00 dagen därpå utanför markerat område.

Här är det alltid förbjudet

Det är alltid förbjudet att använda alla sorters pyrotekniska varor på Hjälmaren och i Arbogaån samt närmare än 100 meter från Hällbackens äldrecenter, Strömsborg, Strandgården och Trädgården i Arboga samt Götgården i Götlunda.

Här krävs det alltid polistillstånd

Det krävs alltid tillstånd av polismyndigheten för att använda pyrotekniska varor på följande platser: centrala delarna av Arboga inom ett område som begränsas av Herrgårdsgatan, väg 572, Västerleden, Centrumleden, Skandiagatan, Engelbrektsleden och Stureleden.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: