Publicerad

Nya rekordsiffror för Ung företagsamhet i Västmanland

Bild på elev som planerar

1 575 gymnasieelever driver UF-företag läsåret 2018/2019 i Västmanlands län – en ökning med hela 453 elever från förra året. På Vasagymnasiet kan eleverna driva UF-företag under ett år av sin studietid.

Högsta tillväxten i Västmanland

Inte nog med att UF Västmanland har haft högst tillväxt i Sverige, Vasagymnasiet i Arboga står för den största ökningen i länet det här läsåret med 113 aktiva elever i Ung företagsamhet (UF).


– Jag blir så glad av att höra om Vasagymnasiets framgångar med UF. Vasagymnasiet är en fantastisk skola med lärare och rektorer som arbetar för elevernas bästa. Att få så många elever att vilja veta mer om entreprenörskap ger bra förutsättningar för framtiden, säger Annica Gustafsson, näringslivsutvecklare på Arboga kommun.


Flera nya satsningar och pilotprojekt står bakom framgångarna. Ett fokusområde har varit att ge nyanlända som läser IM-språk möjlighet att driva UF-företag. Där är Vasagymnasiet i Arboga pionjärer med UF på språkintroduktionsprogrammet.


– Det är ett spännande arbete tillsammans med våra nyanlända elever. Vi är mycket glada för framgångarna hittills och jobbar vidare! säger Per Gamalielsson, rektor på Vasagymnasiet.

Om Ung Företagsamhet (UF)

Ung Företagsamhet (UF) är en ideell organisation som finns över hela Sverige. Syftet är att samverka med skolan för ökad företagsamhet och samverkan med näringslivet. Samarbetet med företag, myndigheter och organisationer sker genom att de är partners som stödjer UF finansiellt och genom att dela med sig av sin kunskap som rådgivare och mentorer till de ungdomar som deltar i utbildningen.


UF har som mål att ge unga en tro på sin egen företagsamhet. UF ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: