Publicerad

Förseningar i sophämtningen på grund av ishalka

Det är glashalt på vägarna vilket gör att det blir förseningar i sophämtningen i hela regionen, i vissa fall uteblir hämtningen helt.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: