Publicerad

Kan du ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen. Enligt siffror från Pensionsmyndigheten kan 100 000 fler pensionärer vara berättigade till tillägget.

Du måste ha fyllt 65 år och ta ut hela din allmänna pension för att kunna få bostadstillägg. Du kan ansöka om bostadstillägget oavsett om du bor i hyrd bostad, bostadsrätt, eget hus, äldreboende eller ett annat boende.

 

En tumregel är att om du som ensamstående har en lägre månadsinkomst än cirka 15 000 kronor efter skatt bör du kontrollera om du kan ha rätt till bostadstillägg. Du kan ha rätt till bostadstillägg även om du bor tillsammans med en partner.


Du som är make, maka, sambo eller barn och är behörig anhörig kan också använda webbtjänsten bostadstillägg för en anhörigs räkning.

Om du är annan behörig anhörig eller annan ställföreträdare såsom god man eller förvaltare kan du ansöka med hjälp av en blankett.

Läs mer

Infografik från Pensionsmyndigheten

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: