Publicerad

Ändring gällande avlösning i hemmet

Vid socialnämndens sammanträde i november månad 2018 fattades beslut om att ändra på antalet avgiftsfria timmar rörande avlösning i hemmet.

I normalfallet beviljas avlösning i hemmet som mest med 16 timmar per månad. De första 6 timmarna per månad är avgiftsfria om det är den enda insatsen med syftet avlösning.

 

Avlösningen utförs måndag-fredag (ej helgdagar) klocka 10.00-19.00.

 

Exempel på andra insatser med syftet avlösning är dagverksamhet, växelvistelse och korttidsvistelse enligt Socialtjänstlagen (SoL).

 

Avgiften beräknas enligt maxtaxan för de timmar som överskrider 6 timmar per månad och om fler insatser med syftet avlösning är beviljat.

 

Beslutet gäller från den 17 december.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: