Publicerad

Skogsarbete på fastigheten Brattberget 1:53

Exempelbild

Den 3 december påbörjas skogsarbete i fastigheten Brattberget 1:53, södra delen av Brattberget.

Skogsarbete på fastigheten Brattberget 1:53

Arboga kommun utför sina skogsarbeten med kommunens Gröna skogsbruksplan som grund. Planen anger hur skogen ska skötas och i vilken prioriteringsordning områdena ska åtgärdas.

Avverkningsarbete

Arboga kommun, Tekniska förvaltningen ska nu utföra skogsarbete i del av fastigheten Brattberget 1:53, södra delen av Brattberget.

 

Arbetet påbörjas måndag den 3 december.


Området ska slutavverkas, det innebär att nästan all skog tas bort.

Anledningen till det är att träden har blivit skadade av granbarkborre.

Naturvård

Det är möjligt att några stockar och högstubbar blir kvar, de återgår till naturen så småningom.


Stockar och högstubbar är viktiga ur naturvårdsperspektiv, de är bomiljö för insekter, som vidare blir föda till fåglarna.

Detta är ett led i vårt sätt att jobba ekologiskt, även dött material har sitt naturvärde.

I det här området tar vi bort allt som kommer från granträden, det materialet kan annars bli en spridningskälla för granbarkborren.

 

Avverkningsarbeten och virkestransporter kommer att ske i närområdena och till viss del i tillhörande ytterområden. 


Vi ber om överseende med eventuella störningar under tiden som arbetena pågår.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: