Publicerad

Nu är det klart med ledamöter i kommunens styrelser och nämnder

På kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november valdes ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, kommunens nämnder och övriga politiska organ. Klart är också vem som blir oppositionsråd.

Kommunstyrelsens ordförande och ordförandeposterna i nämnder och styrelser har tidigare meddelats, men på kommunfullmäktiges sammanträde togs de formella besluten. Anders Röhfors (M) blir kommunstyrelsens ordförande, Marie-Louise Söderström (C) ordförande för socialnämnden, Hans Ivarsson (C) ordförande för barn- och utbildningsnämnden och Marianne Samuelsson (L) ordförande för fritids- och kulturnämnden.

Han blir oppositionsråd

Under kommunfullmäktige valdes Andreas Silversten (S) till oppositionsråd.

 

Här hittar du ordförande- samt förste- och andra vice ordförandeposterna för nämnder, styrelser samt till andra politiska organ.

 

De nya ledamöterna tillträder den 1 januari 2019. 

Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Fritids- och kulturnämnden
Rådhuset i Arboga AB
Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Västra Mälardalens kommunalförbund

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: