Publicerad

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november

Torsdagen den 29 november kl 18:15 sammanträder kommunfullmäktige i rådhuset i Arboga

Allmänheten är välkommen till kommunfullmäktigesalen, ingång från Rådhusgatan, för att lyssna på sammanträdet. Det går även att följa sammanträdet via webbsändningen på kommunens webbplats eller via Västmanlands Television.

 

Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden:

  • Ny organisation för de verksamheter som finns inom tekniska nämndens ansvarsområde
  • Strategisk och ekonomisk plan 2019-2021
  • Val av styrelser och nämnder samt övriga organ

Här kan du läsa hela föredragningslistan med tillhörande handlingar.

Mats Öhgren, kommunfullmäktiges ordförande
Jessica Hänninen, kommunfullmäktiges sekreterare 

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund mellan kl 18:15 och 18:30. Frågorna ska vara skriftliga och ska ha kommit in till kommunkansliet, box 45, 732 21 Arboga, senast två dagar innan sammanträdet. Frågeställaren ska vara närvarande på sammanträdet. Om det inte har kommit in några frågor från allmänheten startar sammanträdet kl 18:15.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: