Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Publicerad

Planändring för Marieborgs industriområde är ute på granskning

Illustrationsbild över Marieborgs industriområde

Planförslaget finns för granskning från den 21 november till och med den 5 december på Rådhuset, Tekniska förvaltningen, stadsbiblioteket i Arboga och på Arboga kommuns hemsida. Något ytterligare tillfälle att lämna synpunkter avses inte lämnas.

Planområdet ligger i de östra delarna av tätorten, mellan Arbogaån och Köpingsvägen.

 

Huvudsyftet med planändringen är att ändra bestämmelserna för byggnadshöjderna inom industriområdet.

 

Synpunkter på förslaget

Har du eller den myndighet/fastighetsägare/organisation som du representerar synpunkter på förslaget ska dessa skriftligen ha inkommit till tekniska förvaltningen senast 2018-12-05.

 

Du kan skicka in dina synpunkter med brev eller e-post:

Adress: Tekniska förvaltningen, Planavdelningen

Box 45

732 21 Arboga

E-post: tekniska@arboga.se

Viktigt är att diarienummer (DNR 248/2015-214), namn, adress och vilken fastighet som ni äger eller myndighet/organisation som ni representerar finns angivet tillsammans med yttrandet. Fastighetsägare är skyldiga att informera eventuella hyresgäster om planarbetet.

 

Ta del av planhandlingarna nedan:

Granskningshandlingar Marieborgs industriområde Pdf, 2 MB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: