Publicerad

Vägarbete Västermovägen

Exempelbild

En cirkulation ska byggas efter Västermovägen, därför behöver vägen stängas av för genomfartstrafik.

Vecka 46 kommer ett vägarbete att påbörjas efter Västermovägen som innebär att vägen blir helt avstängd för genomfartstrafik, mellan Baldersvägen i söder och infarten till Sörgårdens förskola i norr.

Det ska byggas en cirkulationsplats efter Västermovägen så bland annat den nya förskolan vid Marknaden får en egen infart. Arbetet är planerat att slutföras under vintern/våren 2019.

Gång- och cykelvägen efter Västermovägens östra sida kommer att avskiljas från arbetsområdet och hållas öppen under hela arbetet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: