Publicerad

Stopplikt införs

Stopplikt

Stopplikt kommer under vecka 45 att införas i korsningen Stureleden/Tulegatan, Engelbrektsgatan/Köpingsvägen.

I den aktuella korsningen har det inträffat en del olyckor och tillbud genom åren. I samförstånd med Polisen införs därför stopplikt i stället för väjningsplikt för trafikanter som kör ut på Stureleden/Tulegatan. Stopplikten ska gälla ett år till att börja med, och därefter får en utvärderering visa om stopplikten ska bli permanent.

 

Så var uppmärksamma, den nya skyltningen kommer att genomföras under vecka 45.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: