Publicerad

Kommunfullmäktiges beslut om tekniska nämnden

Kommunfullmäktige fattade den 25 oktober beslut om att inte tillsätta någon teknisk nämnd för 2019.

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar nu med att ta fram ett förslag till ny organisation för tekniska förvaltningens verksamheter. Förslaget ska behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 november.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: