Publicerad

Vägarbete Centrumleden

Exempelbild

Centrumleden kommer att stängas för genomfartstrafik med start vecka 44.

Vecka 44 kommer ett vägarbete att påbörjas på Centrumleden som innebär att gatan blir helt avstängd för genomfartstrafik, mellan den västra infarten till ICA/Coop och Margaringatan i öster. Det är sättningen i vägbanan som ska åtgärdas, en åtgärd som medför att stora delar av gatan behöver grävas upp. Välj därför annan väg om det är möjligt.

Arbetet beräknas pågå några veckor men så fort vi kan kommer trafiken att släppas på som vanligt igen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: