Publicerad

Tillgänglighetsanpassning i Carl Bergmansparkens lekpark

Delar av lekparken i Carl Bergmansparken avstängd under vecka 43 och 44.

 

För att underlätta framkomligheten för barn och vuxna med rörelsehinder ska lekparken i Carl Bergmansparken delvis tillgänglighetsanpassas. Arbetet startar vecka 43 och beräknas vara färdigt vecka 44.

Vissa delar av lekparken stängs av under arbetets gång.

Vi ber om överseende för störningar i området under tiden som arbetet pågår.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: