Publicerad

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober

Nyvalda kommunfullmäktige sammanträder för första gången torsdagen den 25 oktober kl 18:15 i rådhuset i Arboga

Allmänheten är välkommen till kommunfullmäktigesalen, ingång från Rådhusgatan, för att lyssna på sammanträdet. Det går även att följa sammanträdet via webbsändningen på kommunens webbplats eller via Västmanlands Television.

 

Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden:

  • Val av kommunfullmäktiges presidium och kommunfullmäktiges valberedning
  • Delårsrapport 2018-08-31 och ekonomisk prognos 2
  • Nämndorganisation för mandatperioden 2019-2022

Här kan du läsa hela föredragningslistan med tillhörande handlingar.

Dan Avdic Karlsson, kommunfullmäktiges ordförande (ålderspresident)
Jessica Hänninen, kommunfullmäktiges sekreterare 

Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund mellan kl 18:15 och 18:30. Frågorna ska vara skriftliga och ska ha kommit in till kommunkansliet, box 45, 732 21 Arboga, senast två dagar innan sammanträdet. Frågeställaren ska vara närvarande på sammanträdet. Om det inte har kommit in några frågor från allmänheten startar sammanträdet kl 18:15.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: