Publicerad

Klart med ordförandeposter till nämnder och styrelser i Arboga kommun

Exempelbild

Nya nämnd- och styrelseordförande i Arboga kommun. Från vänster; Dan Avdic Karlsson (V), Jonna Lindman (M), Hans Ivarsson (C), Anders Röhfors (M), Marie-Louise Söderström (C) och Marianne Samuelsson (L).

Under en presskonferens på tisdagen tillkännagav P7 vilka personer som får ordförandeposterna i nämnder och styrelser.

Efter valet kom P7-koalitionen, som består av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Omsorgspartiet, överens om att fortsätta styra Arboga.

 

På pressträffen i rådhuset berättade P7 om tillsättningar av ordförandeposterna i nämnder och styrelser.

Kommunfullmäktige

Ordförande: Mats Öhgren (M)

Förste vice ordförande: Carl-Erik Almskoug (OPA)

Kommunstyrelsen

Ordförande: Anders Röhfors (M)

Förste vice ordförande: Jonna Lindman (M)

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Hans Ivarsson (C)

Socialnämnden

Ordförande: Marie-Louise Söderström (C)

Förste vice ordförande: Kjell Wendin (KD)

Fritids- och kulturnämnden

Ordförande: Marianne Samuelsson (L)

Rådhuset i Arboga AB

Ordförande: Jonna Lindman (M)

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Ordförande: Dan Avdic Karlsson (V)

 

 

 

Under tisdagen (9 oktober) beslutade kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att tekniska nämnden upphör från den 1 januari 2019. Därmed ska inga ledamöter eller ersättare utses för en teknisk nämnd den kommande mandatperioden. I stället föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott utökas till sju ledamöter och sju ersättare.

 

Det formella beslutet om nämndsorganisationen, nämnd- och styrelseordförande tas på kommunfullmäktiges sammanträde i november.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: