Publicerad

Projektet #jagmed får fler att ta gymnasieexamen

I Västmanland är det cirka 300 ungdomar varje år som inte slutför, eller inte alls påbörjar, sina gymnasiestudier. Den som inte går ut gymnasiet riskerar att inte kunna få ett jobb och att på sikt hamna i utanförskap.

Exempelbild

I projektet ”#jagmed – unga till utbildning och arbete” har fem län – Västmanland, Sörmland, Örebro, Östergötland och Uppsala – gemensamt satsat för att få fler att ta gymnasieexamen.

 

Arboga kommun har deltagit i projektet bland annat genom förebyggande arbete och genom att utveckla kommunernas aktivitetsansvar, KAA.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden, Esf och riktar sig till ungdomar mellan 15 och 24 år som har hamnat eller riskerar att hamna i utanförskap eftersom de inte har gått ut gymnasiet. Projektet har pågått från 1 september 2015 och avslutas 31 december 2018.

Utveckling av kommunernas aktivitetsansvar

Enligt skollagen är kommunerna ansvarig för att erbjuda åtgärder för att börja eller återuppta studier i gymnasiet eller erbjuda någon annan aktivitet/sysselsättning.

 

Arbogas egna mål för utvecklingsarbetet inom projektet har varit att:

  • Bygga upp kommunernas aktivitetsansvar både operativt och administrativt för att finnas tillgänglig för ungdomarna inom målgruppen i Arboga kommun.
  • Hitta länsövergripande metoder och arbetssätt för att fånga upp de ungdomar som inte studerar eller som inte är i någon form av sysselsättning.
  • Hitta verktyg och arbetssätt för att stötta ungdomar som slutar grundskolan och som känner oro inför gymnasiestarten.

Positivt resultat

När projektet under hösten avslutas har Arboga byggt upp en verksamhet för kommunens aktivitetsansvar med utarbetade arbetssätt, rutiner och metoder för att stötta och hjälpa ungdomar i Arboga.

Samarbeten har utvecklats med Kungsör, Köping och övriga deltagande kommuner i projektet i Östra Mellansverige.

 

I samverkan med högstadieskolorna i Arboga, Vasagymnasiet i Arboga och Ullvigymnasiet i Köping kan elever som har hög frånvaro i skolan identifieras och kontaktas för erbjudande av samtal om sin situation.

Varje ungdom har sin egen handlingsplan som är utformad efter eget önskemål om förändring.

 

Tillsammans med bland annat socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen och psykiatrin kan kommunen i dag erbjuda ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar sysselsättning. Aktiviteten eller sysselsättningen kan vara i form av exempelvis studie- och yrkesvägledning, att återuppta studierna eller andra skolformer, praktikplats, studiebesök, självstärkande kurser och stöd i myndighetskontakter.

Mer information

Läs gärna mer på Region Västmanlands webbsida.

Är du nyfiken och vill veta mer om kommunens arbete inom projektet ”#jagmed – unga till utbildning och arbete” kan du kontakta Marita Garman, ungdomskoordinator på barn- och utbildningsförvaltningen på Telefon: 0589-871 55 eller e-post: marita.garman@arboga.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: