Publicerad

Informationsträff för fastighetsägare och hyrevärdar om bostadsanpassningsbidraget

En ny lag om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft den 1 juli 2018. Nu kan hyresvärdar överta rätten till bostadsanpassningsbidrag om sökande vill det. Vi bjuder in till informationsträff den 2 oktober för mer information och diskussion.

Det blir möjligt för bostadsrättsföreningar och hyresvärdar att överta en persons rätt till bidrag för anpassningar i trapphus och liknande allmänna utrymmen i flerbostadshus om sökanden vill det. Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen blir i så fall ägare till anpassningsåtgärden.

 

Till exempel kan en ägare till ett flerbostadshus använda bidraget som delfinansiering av en anpassning som kommer är till nytta av flera personer än bara sökanden.

 

Ett exempel kan vara att bidrag lämnas för en aluminiumramp till en entré, men att ägaren till flerbostadshuset i stället väljer att tillgodose tillgängligheten med markarbeten och skapa en sluttande entré istället för trappor.

 

Även kravet på medgivande från fastighetsägaren att anpassning får utföras i bostaden är numera ett krav i lagen. Gäller samtliga ägare och där man även utfäster sig att inte kräva ersättning för att återställa anpassningsåtgärderna.

 

Se boverket hemsida för mer information om detta. www.boverket.se/sv/babhandboken

Plats och tid för informationsträff

Välkomna för information och diskussion om förändringarna i den nya lagen.

 

Plats: Hultgrensgatan 4 (gamla polishuset bredvid brandstation) , Köping. OBS! Tidigare brevutskick angav fel adress.

Tid: Den 2 oktober kl. 10.15.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: