Publicerad

Arboga kommun satsar på demensvård

Arboga kommun arbetar för att öka kvaliteten inom demensvården. Utbildningsinsatser för medarbetare och chefer och en nationell arbetsmetod ska ge de demenssjuka bättre vård och ökad livskvalitet.

Det var 2017 som socialförvaltningen inledde utvecklingsarbetet inom demensvården.

 

– Vi får fler och fler äldre, vilket också innebär fler demenssjuka. Om vi ska fortsätta hålla hög kvalitet till de äldre behöver vi ständigt utveckla våra arbetssätt, säger Monika Gustavsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

 

Sedan starten har en tvådagars utbildning för medarbetare och chefer på vårdboenden genomförts. Drygt 100 personer har deltagit och under hösten ska fler personer utbildats. Utbildningen ska öka kompetensen om demens och demenssjukdomar och ge medarbetarna verktyg för att arbeta med en ny arbetsmetod.

Minskar ångest, hallucinationer och apati

– Vi såg att det fanns behov av att arbeta mer strukturerat och ha analysverktyg för att hitta rätt åtgärder som gör bestående förbättringar i de enskildas vardag, säger Carina Gullemo, vård- och omsorgschef.

 

Lösningen blev en arbetsmodell som bygger på BPSD-registret. Många demenssjuka drabbas av BPSD, beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. Det kan ge sig i uttryck som utåtagerande, apati, ångest, hallucinationer och förändringar i ätvanor. Genom BPSD-registret kan medarbetarna kartlägga symtom och arbeta med att hitta åtgärder som ger bra effekt.

 

– En demenssjuk som inte känner igen sig då personen vaknar på morgonen kan givetvis få ångest och känna oro. Genom att till exempel spela musik som personen känner igen från sin ungdom kan skapa igenkänning och ett lugn, säger Monika Gustavsson.

 

Hon fortsätter;

 

– Sådana enkla åtgärder kan ha stor effekt på välmåendet. Genom att arbetet är digitaliserat ser vi också tydligt vilka åtgärder som inte fungerar. Det centrala är att det är ett strukturerat arbetssätt där alla arbetar likadant.

Positivt för de äldre och medarbetare

I arbetsmetoden jobbar medarbetarna i team som vanligtvis består av en sjuksköterska, omvårdspersonal och chef.

 

– Arbetsmodellen ökar inte bara den demenssjukes livskvalitet utan skapar också en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna, säger Carina Gullemo.

 

Nu när en stor del av medarbetarna har fått utbildning fortsätter förvaltningen att implementera arbetsmodellen samt arbeta vidare med att skapa demensteam.

Specialistutbildade undersköterskor inom demens i Arboga

I Arboga kommun finns nu också fem specialistutbildade undersköterskor med inriktning mot demensvård. En medarbetare är Silviasyster och har studerat en specialistutbildning för undersköterskor inom demensvården i samarbete med Silviahemmet i Stockholm. På Yrkeshögskolan i Arboga finns den ettåriga utbildningen specialistundersköterska inom demens. Fyra medarbetare blev innan sommaren klara med den utbildningen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: