Publicerad

Föreläsning: Psykisk ohälsa bland seniorer

Exempelbild

Lena Bergkvist är projektledare för ”Tillsammans för psykisk hälsa – seniorer”.
Onsdag den 3 oktober klockan 18.00 föreläser hon på biblioteket om psykisk ohälsa.

Cirka 20% av de som är 65+ uppger att de har sämre psykisk hälsa än tidigare. Missbruket ökar bland äldre, en senior per dag tar sitt liv. Skälen till den psykiska ohälsan kan vara ensamhet, en känsla av nedstämdhet och hopplöshet inför sin situation, något som i värsta fall leder till depression. I projektet vill man inspirera Seniorer med självupplevd existentiell och psykisk ohälsa att göra nya val i livet.

 

Tillsammans för psykisk hälsa - Seniorer är ett 2-årigt Arvfondsprojekt som drivs av Studieförbundet Vuxenskolan, Västmanland. Projektet som startade 1 januari 2018, vill skapa nya möjligheter för ett livslångt lärande och ett inspirerande liv för seniorer.

 

Studieförbundet Vuxenskolan, Västmanland har sökt och fått bidrag från Allmänna Arvsfonden för att utveckla metoder och modeller för seniora samtalsgrupper. Metodutveckling och arbetet med samtalsgrupper sker i samverkan med Region Västmanland, kommuner och ideella organisationer.

 

Onsdag den 3 oktober klockan 18.00 i musikrummet.

 

Programmet ingår i föreläsningsserien "Alltid på en onsdag", ett samarrangemang mellan studieförbunden i Arboga och biblioteket.

 

Kvällens värd är Studieförbundet Vuxenskolan

Fri entré
Plats: Arboga bibliotek

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: