Publicerad

Nu fortsätter omskyltningen av nya hastigheter

Exempelbild

Hastighetsplan Arboga är beslutad i kommunfullmäktige, och nu kommer de ny hastigheterna att succesivt införas i Arboga

Sedan tidigare är hastigheten redan ändrad till 40 km/tim efter bland annat Västermovägen. Nu fortsätter arbetet där resterande vägar och gator kommer att skyltas om till 30, 40 eller 60 km/tim.

 

Det är ett omfattande arbete och cirka 200 skyltar kommer att bytas. Vi uppmanar därför till överseende att det kan påverka trafiken under kortare perioder. Kör därför försiktigt och var rädda om de personer som utför arbetet efter våra vägar och gator.


Arbetet är planerat att pågå i 3-4 veckor.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: