Publicerad

Leader Mälardalens logotyp

Leader Mälardalens Småprojekt för hållbar utveckling - snabba pengar till små aktiviteter inom miljöområdet

Nu finns det ännu fler möjligheter att enkelt få stöd för att genomföra mindre aktiviteter för utveckling i vårt område!

Leader Mälardalen har avsatt 400.000 kronor till Småprojekt för hållbar utveckling - mindre utvecklingsaktiviteter med fokus på hållbarhet, inom områdena miljö, energi och klimat, som föreningar, nätverk eller grupper av människor vill genomföra i vårt område. Så här utvecklar vi Mälardalen genom samverkan.

LAG Leader Mälardalen fattade den 5 september beslut om att avsätta 400.000 kronor till mindre aktiviteter för hållbar utveckling. Exempel på aktiviteter som kan få stöd kan vara workshops eller seminarier kring exempelvis hållbara avloppsanläggningar eller återbruk av kläder, olika samverkansaktiviteter såsom till exempel bygdegemensam biodling eller solelproduktion eller kunskapshöjande aktiviteter som studiebesök eller erfarenhetsutbyten.


Stödet till Småprojekt för hållbar utveckling är en fortsättning på det stöd till Småprojekt inom Klimat, energi och miljö som Leader Mälardalen avsatte medel för i februari. Dessa pengar har under våren och sommaren använts till ett antal olika hållbarhetsaktiviteter i området, med goda resultat, så därför avsätter vi nu mer pengar till liknande aktiviteter.


Aktiviteter som kan beviljas stöd för Småprojekt kan kosta max 30.000 kr, de som söker stödet ska själva bidra till aktiviteten med egen ideell tid och det ska finnas en plan för långsiktigheten i projektet.


Kontakta gärna Leader Mälardalen för mer information eller läs på vår webbplats.


Mia Lundqvist, Verksamhetsledare för Leader Mälardalen


Tel: 070-365 75 20, e-post: mia@leadermalardalen.se


Mer information på Leader Mälardalens webbplatsFAKTA OM LEADER OCH LEADER MÄLARDALEN


  • LEADER är en metod för lokal utveckling, som bygger på samverkan mellan ideell sektor/föreningar, privat sektor/företag och offentlig sektor.
  • LEADER-metoden kännetecknas av samarbete, lokala initiativ och lokal förankring, kreativt och innovativt arbetssätt samt långsiktigt hållbar utveckling.
  • Stöd från Leader Mälardalen kan sökas för projekt inom Upplands-Bro, Håbo, Enköpings, Västerås, Hallstahammars, Köpings, Arboga och Lindesbergs (södra Fellingsbro) kommuner. Undantagna är Enköpings och Västerås tätorter.
  • Leader Mälardalen styrs av LAG, Local Action Group, som fattar beslut om vilka projekt som ska prioriteras och beviljas stöd.
  • I Leader Mälardalen behöver det vara minst två parter som samverkar i varje projekt, gärna från olika sektorer.
  • Stöd från Leader Mälardalen finansieras av EU, svenska staten och kommunerna som ingår i området.
  • Projektstöd kan beviljas för 100% av projektets faktiska kostnader, max 1,3 miljoner kr, men projektet måste själva bidra med minst 30% i form av ideellt arbete (och/eller pengar).
  • Projektstöd till företag (där nyttan endast kommer de sökande företagen till del) kan beviljas för 70% av projektets/investeringens faktiska kostnader, max 200 000 kr.
  • Stöd till Småprojekt kan beviljas med max 30 000 kr och för dessa krävs ingen formell samverkan mellan flera parter.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: