Publicerad

Ändring av detaljplan för Marieborgs industriområde ute på samråd

Detaljplan för Marieborgs industriområde är utställd på samråd mellan den 11 september till den 9 oktober.

Illustrationsbild över Marieborgs industriområde

 

Planområdet ligger i de östra delarna av tätorten, mellan Arbogaån och Köpingsvägen.

 

Huvudsyftet med planändringen är att ändra bestämmelserna för byggnadshöjderna inom industriområdet.

 

Synpunkter på förslaget

Har du eller den myndighet/fastighetsägare/organisation som du representerar synpunkter på förslaget ska dessa skriftligen ha inkommit till tekniska förvaltningen senast 2018-10-09.

Du kan skicka in dina synpunkter med brev eller e-post:

Adress: Tekniska förvaltningen, Planavdelningen

Box 45

732 21 Arboga

E-post: tekniska@arboga.se

Viktigt är att diarienummer (DNR 248/2015-214), namn, adress och vilken fastighet som ni äger eller myndighet/organisation som ni representerar finns angivet tillsammans med yttrandet. Fastighetsägare är skyldiga att informera eventuella hyresgäster om planarbetet.

 

Ta del av planhandlingarna nedan:

Samrådshandlingar Marieborgs industriområde Pdf, 1.3 MB.

Flyghinderanalys Pdf, 609.6 kB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: