Publicerad

Unikt projekt för ökad delaktighet och nöjdhet inom vård- och omsorg

Socialförvaltningen i Arboga kommun startar under hösten upp ett unikt utvecklingsarbete för ökad delaktighet och nöjdhet inom vård- och omsorg. Projektet är ett samarbete mellan arbetsgivaren och fackförbundet Kommunal.

Chefer och personal från socialförvaltningen, personalkontoret och representanter från fackförbundet kommer att delta. Även enskilda brukare/kunder och närstående kommer att få möjlighet att bidra i projektet. 

- Det är ett viktigt och angeläget utvecklingsarbete som jag ser mycket fram emot, säger Marjo Savelius, socialchef.

Projektet syftar till att i samverkan arbeta för att öka delaktigheten för medarbetare och ökad nöjdhet för brukare/kund. Bland annat genom att ta fram förslag på vad parterna kan göra tillsammans för att nå en bättre arbetsmiljö men också praktiska saker att ta med i arbetet gentemot brukare/kund.

Alla medarbetare kommer få möjlighet att vara delaktiga i projektet genom den referensgrupp som ska bildas. Samtliga medarbetare inom vård och omsorg får anmäla intresse att delta som referensperson och medarbetarna kommer sen att få besluta vem som ska representera dem i projektet. Referensgruppen kommer att träffas 3-4 gånger med start i oktober 2018.

Socialchef Marjo Savelius

Socialchef Marjo Savelius

- Där ska de bidra med sina och sina arbetskamraters synpunkter och förslag på hur vi kan ge ännu bättre vård och omsorg, berättar Marjo. Uppdraget är att ta fram förslag på konkreta åtgärder som minskar gapet mellan hur vi önskar att det skulle vara och hur det faktiskt är, avslutar hon.

Projektet pågår till våren 2019.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: